Mart Kreeft overleden

Mart Kreeft overleden

Heden ontvingen wij het bericht dat op 1 augustus Mart Kreeft is overleden.

Mart werd halverwege de jaren ’80 lid van BV Gelre en is altijd een enthousiast en gerespecteerd lid geweest.

Zowel in het libre als vooral in het driebanden speelde hij een aardige partij onder meer ook jarenlang in competitieverband.

Mart Kreeft speelde ook een aantal jaren in buurtcentrum De Velder. Tot in 2001-2002 bleek dat die club daar niet kon uitbreiden en een 2e biljart niet mogelijk was. 

Samen met Frans Koolen nam hij het initiatief, met een aantal spelers over te stappen naar BV Gelre.  Vanaf dat moment telde BV Gelre een afdeling recreanten die in de middag ging spelen.

Ook bekleedde hij enkele jaren de functie vertegenwoordiger recreanten in het clubbestuur. Zo mag Mart Kreeft wel een beetje gezien worden als de geestelijke vader van het middagbiljarten bij BV Gelre.

De laatste jaren ging zijn fysieke toestand steeds verder achteruit en was het hem niet meer gegeven de club nog te bezoeken en zijn spelletje nog te spelen.

Mart Kreeft werd 83 jaar.

Namens het bestuur

Frits Willemsen, Secretaris

Geef een antwoord