Disclaimer voor het gebruik van de websites van BV Gelre

Disclaimer voor het gebruik van de websites van BV Gelre

Biljartvereniging Gelre, hierna te noemen BV Gelre, verleent u hierbij toegang tot www.bvgelre.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

BV Gelre behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BV Gelre nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (de inhoud, niet de website zelf) liggen bij BV Gelre.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BV Gelre, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.